Woonhof "De Baanbreker"

De Coöperatie Dorpsherstel is een coöperatie gericht op het behouden en versterken van de karakteristieke eigenschappen van Graft en De Rijp.

Karakteristieke eigenschappen zijn daarbij:

  • Passend in de historische omgeving
  • Een mix van jong en oud, hoog en minder opgeleid, laag en hoge inkomens
  • Samenhang tussen al die verschillende groepen door een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving
  • Zorg voor elkaar wat criminaliteit tegenhoudt en eenzaamheid beperkt
  • Bewoond en gebouwd door eigen mensen uit de Graft, De Rijp en directe omgeving.

We denken deze karakteristieken het beste te laten terugkomen in de vorm van een zogenaamde WOONHOF in carré vorm. Dit is een verzameling kleinere en minder dure woningen rondom een gemeenschappelijk middenplein. Een hof dat wordt beheerd door de bewoners zelf. Waar ze zorg hebben voor elkaar en waarbij de bewoners zelf bepalen wie er bijkomt. Ook een woonomgeving waar een gemeenschappelijke ruimte of corridor is waar je elkaar kunt ontmoeten. Tenslotte een woonhof met veel variatie in vorm en kleur. Enkele impressies van reeds gerealiseerde enigszins vergelijkbare plannen treft u aan in de brochure. Het beoogde woonhof kent gemeenschappelijke parkeerplaatsen aan de binnenzijde. Deze binnenzijde is te bereiken via een poort aan de openbare weg.

 Klik hier voor het volledig plan