‘Op tijd erbij zijn, dan kun je meedenken’. Dit uitgangspunt leidde tot Dorpsherstel De Rijp; een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV). Het wil in een zo vroeg mogelijk stadium een bijdrage leveren aan passende her- en nieuwbouwplannen in het dorpshart van De Rijp. Dorpsherstel De Rijp doet dit door het tijdig inbrengen bij de eigenaar of ontwikkelaar van ontwerpschetsen die gebaseerd zijn op historische kenmerken van de naaste omgeving. Hierbij maakt ze gebruik van lokale expertise en verwerkt ze zoveel mogelijk de wensen van omwonenden.

Momenteel werkt Dorpsherstel De Rijp aan een plan voor het terrein van de voormalige Jozefschool aan de Kerkstraat in De Rijp.
Onder Projecten leest u hierover meer.

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder