12 oktober 2018

Reactie artikel “Dorpsherstel heeft geen oog voor Rijper ouderen”


Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

De verkoopprijs
Het plan Jozefschool omvat 13 woningen waarvan vier in de sociale sector. Dit houdt in dat deze vier woningen niet meer mogen kosten dan € 225.000,-
De gemiddelde prijs van woningen op het terrein van de Jozefschool komt mede daardoor op ongeveer € 370.000,-. Dat is heel veel geld, maar het lukt Dorpsherstel niet om met de eisen die de politiek stelt op het terrein van parkeren, stedenbouwkundige invulling, welstand, isolatie, materiaalgebruik, gasloos bouwen, zonnepanelen mogen niet worden toegepast enz. goedkoper te bouwen. Ook Dorpsherstel zou liever lagere prijzen als uitkomst van deze optelsom gezien hebben.
 
De grondprijs
Wat betreft de prijs van de grond: Dorpsherstel heeft een paar maanden terug een laatste bod gedaan dat ruim boven het voorlaatste bod ligt. Daar is bovendien nog aan toegevoegd de afspraak dat eventuele gerealiseerde winst op het project volledig geïnvesteerd wordt in maatschappelijke doelen in De Rijp. Wij hopen en verwachten dat het college daarmee akkoord gaat. Mocht dat echter onvoldoende zijn – en dat zou een reactie van SPA kunnen zijn - dan zal de prijs van woningen helaas nog verder moeten stijgen.
 
Een autobrug
Een andere steen des aanstoots voor de heer Epskamp  van SPA is dat er geen autobrug komt. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat meer dan 70% van de omwonenden geen autobrug wil. Daarnaast maak je geen autoluw dorpscentrum door het bouwen van autobruggen, sterker: dit veroorzaakt meer autobeweging en dat realiseren omwonenden zich dondersgoed. Een autoluw centrum maak je door helemaal geen auto’s toe te laten. Iets wat wij heel graag willen, maar dat de politiek vooralsnog niet wil.
 
Ouderen
Tenslotte beweert de heer Epskamp dat de gemeente de ouderen in de kou laat staan. Met het plan Jozefschool wil de coöperatie Dorpsherstel De Rijp bouwen voor alle categorieën Rijpers: oud, jong, alleenstaand of met een gezin. De populatie van het centrum van De Rijp is divers en dat is goed. Het is niet de exclusieve plek van één bepaalde leeftijdsgroep. De levendigheid en vitaliteit van De Rijp komt door deze mix van leeftijden, achtergronden en inkomen.
Meepraten
Wij nodigen iedereen – dus ook de heer Epskamp - uit om voor € 25 lid te worden van de coöperatie om zo mee te kunnen praten en mee beslissen over de plannen van Dorpsherstel De Rijp. Er is juist voor de vorm van een coöperatie gekozen om zo democratisch vorm te kunnen geven aan initiatieven die De Rijp nog mooier maken dan het al is…

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder