14 februari 2018

Reactie Buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets aan Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar


Geachte college van B en W te Alkmaar,

Namens buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets willen wij u het volgende onder ogen brengen.

Vanaf het begin is onze buurtvereniging betrokken bij het plan van de Stichting Dorpsherstel De Rijp omtrent het toekomstig bouwplan op het voormalig terrein van de St. Jozefschool te De Rijp. Wij zijn als buurt blij met het huidige plan. Wij hebben regelmatig met Stichting Dorpsherstel De Rijp contact gehad over de plannen. Tevens hebben wij gesproken met de verkeersdeskundige van uw gemeente en de projectleider. Wij zijn tevreden met het plan zoals het er nu ligt en hopen op uw goedkeuring.

 

Zoals bekend is onze straat/steeg circa vijf meter breed. Aangezien het bouwen van nieuwe huizen meer verkeersbewegingen zal meebrengen maakten wij ons hierover zorgen in de buurt. Stichting Dorpsherstel heeft onze zorgen serieus genomen en heeft zelfs besloten om twee huizen te laten vervallen om minder parkeerplekken te genereren. Onze buurt is heel content met het huidige plan van twaalf huizen met ieder een eigen parkeerplek.

Wij hebben bij aanvang van de plannen/ besprekingen ook nagedacht over een ontsluitingsbrug van de Kerkstraat naar Wollandje geschikt voor autoverkeer. Wij hebben deze optie laten vallen om de volgende redenen:

·       Veiligheid

Als er een ontsluitingsbrug zou komen zal het autoverkeer enorm toenemen. Wij zullen dan mogelijk een ontsluitingsweg worden voor het centrum van ons dorp.

De Kerkstraat is momenteel vooral een fiets- en voetgangersgebied, waarin minimaal autoverkeer is. Het is voor deze verkeersdeelnemers een toegangsweg vanuit het centrum naar het zorg- en winkelcentrum. Ook vertrekt het openbaar vervoer vanaf het Wollandje. Bij een ontsluitingsbrug zal autoverkeer toenemen, dat gaat niet samen met fietsers en voetgangers in zo’n smal straatje/steeg.

Als er een brug voor auto’s komt zal deze een oprit (omhoog) en afrit (naar beneden) hebben omdat de bootjes er onderdoor moeten kunnen varen. Vanaf het Wollandje zal dan vervolgens de weg een rare curve moeten maken vanwege bestaande bebouwing. De weg kan ook niet heel breed worden vanwege de bebouwing. Dit gaat in onze ogen gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers en voetgangers die daar ook fietsen/lopen. Uw verkeersdeskundige was het hier roerend mee eens.

Waar wij ons ook zorgen over maken is de situatie op het Wollandje. Mensen die de Plus verlaten krijgen te maken met auto’s van rechts die ze slecht kunnen zien aankomen.

Onze buurt worstelt al 100 jaar met verkeer. De bordjes “Hondenwagens Stapvoets’  bevestigen dit. Veiligheid staat voorop.

·       Esthetisch

De nu liggende voetgangers/fietsersbrug is een mooi houten bruggetje passend bij het dorpsbeeld. Het huidige bruggetje biedt een veilige toegang tot het monumentale deel van De Rijp, namelijk de Kerkstraat(steeg) en de Buurtjes.

Straatjes  (steegjes) die vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld zijn, zijn nagenoeg niet van grootte of lengte veranderd.

Verder zullen bij het aanleggen van een autobrug de ruim 100 jarige meidoornbomen verdwijnen, die al jaren een prachtig beeld zijn in onze straat (steeg).

Het past niet bij de buurt als je straks De Rijp binnenloopt via een verkeersbrug. De vele toeristen, die via het Wollandje ons dorp binnenkomen bevestigen dit.

·       Paaltje/hekje in straat

Wij hebben vernomen dat een idee is, om doorgaand verkeer in onze straat te voorkomen door er een paaltje of hekje in onze straat te plaatsen. Het verkeer van de Rietbuurt en Jozefschoolterrein kan dan via het Wollandje naar hun huis. Dit zou veel verkeersbewegingen schelen.

Wij zijn geen voorstander van een paaltje of hekje in de straat.

Allereerst past het niet in onze straat. We vinden het niet mooi, dat als je onze straat in kijkt en dan een hekje/paaltje ziet. Past niet bij het mooie beeld van onze straat(steeg).

Het is een obstakel in de straat. Gevaar en lastig voor de fietsers. Moeten fietsers/voetgangers tussen hekjes door?

Ook hier maken wij ons zorgen over de veiligheid. Hoe komen de hulpdiensten bij De Rietbuurt of de nieuwe huizen op het Jozefschoolterrein? Het nieuw te bouwen bruggetje voor auto’s zal te smal worden voor deze diensten.

Verder vragen wij ons af hoe het gaat met leveranciers /vrachtwagens? Hiervoor geldt ook dat wij ons afvragen hoe die dan in de nieuw te bouwen buurt moeten komen.

Een paaltje/hekje in de straat druist ook in tegen het huidige beleid van gemeente Alkmaar die juist minder paaltjes en hekjes in straten willen.

·       Overige opmerkingen

-       Als er een brug komt zullen de ondergrondse restafvalcontainers verplaatst moeten worden en komen zo nog verder van de huizen te liggen.

-       De VVV paal zal ook verplaatst moeten worden. Terwijl hij nu zo staat dat toeristen de paal niet kunnen missen.

-       Door aanleggen van een brug gaan er parkeerplekken op het Wollandje verloren, terwijl wij nu graag willen dat de mensen daar gaan parkeren.

-       De direct omwonenden zullen schade lijden. Bij familie Lazet (Kerkstraat 36) zullen de auto’s vlak langs hun voordeur rijden, waar nu nog groen en alleen stil verkeer (fietsers en voetgangers) heerst. Bovendien is de fundering van het huis slecht. Als er dagelijks auto’s voorbij het huisje rijden kunnen deze trillingen veroorzaken die fataal voor het huisje kunnen zijn (een soort Groningen effect)

De hoekwoningen van de Rietbuurt waar Joke Kramer en Martijn de Koekkoek zullen ook ernstige hinder ondervinden. Immers ook voor deze huizen geldt dat de auto’s direct langs de voordeur van de huizen rijden en de koplampen zullen rechtstreeks in de woonkamers schijnen.

Zij zullen zeker gaan protesteren en procedures aanspannen en schadevergoeding claimen.

-       Dan de markt die staat op einde Wollandje. Het lijkt ons niet echt veilig als daar auto’s langs gaan rijden.

-       Tot slot gaat er (weer) een stukje groen verloren door aanleggen van de autobrug.

-       December 2017 hadden wij een inloopavond van onze buurtvereniging “Hondenwagens Stapvoets” in Dam2. De opkomst was heel hoog, bijna al onze leden waren er. We hebben de plannen van het Jozefschoolterrein besproken. Ten aanzien van het punt ontsluitingsbrug naar het Wollandje was iedereen het unaniem over eens dat wij geen voorstander zijn van een autobrug naar het Wollandje.

-       In onze buurt is het gebruik dat wij elkaar aanspreken op ons verkeersgedrag. We zullen dit ook met nieuwe bewoners doen. Dit werkt goed. Mensen worden bewust van hun gedrag.

Wij hopen, dat wij u hebben kunnen overtuigen dat een ontsluitingsbrug naar het Wollandje niet wenselijk is. Waarom dure investeringen doen als bovenstaande argumenten gelden en de buurt er niet om vraagt?

 

Met vriendelijk groet namens buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets,

Claudia Roele (secretaris buurtvereniging “Hondenwagens Stapvoets”)

Kees Verdonk (lid en bewoner Kerkstraat(steeg) 26)

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder