08 december 2017

Reactie van Manon Blokdijk


Vraag - 8 december 2017

Beste Martin,

Naar aanleiding van de presentatie van gister heb ik nog wat aanvullende vragen of opmerkingen.

Allereerst wil ik jullie bedanken voor het mooie plan en het harde werk, want het ziet er fantastisch uit. Net als jullie was ik ook teleurgesteld dat er twee woningen moeten verdwijnen, vandaar deze mail.

Hebben jullie er over nagedacht dat auto's eventueel ook langs de weg geparkeerd kunnen worden?
Dus geen fysieke parkeerplaatsen of vakken, maar net zoals dat in de Rechtestraat en de Buurtjes (Venbuurt) ook de situatie is.
Misschien moeten de woningen iets naar achter geplaatst worden en de weg wat breder maar ik denk dat er in het oude plan met 14 woningen op deze manier zeven of acht parkeergelegenheden bij kunnen komen waarmee je op de gewenste 21 uitkomt.
En in de praktijk zal het toch wel gebeuren dat auto's op deze manier geparkeerd worden.

Ook had ik nog een eventuele aanvulling voor het nieuwe plan. De groenvoorziening is in dit plan langer geworden, is het misschien een idee om deze ook smaller te maken zodat de woningen daar achter naar voren geplaatst kunnen worden en een grotere tuin krijgen?


Met vriendelijke groet,
Manon Blokdijk

Reactie - 15 december 2017

Beste Manon,

Dank voor je bericht en excuus dat we wat later reageren.

Het laatste plan dat wij bij de presentatie hebben gepresenteerd is een samensmelting van diverse documenten en overleggen. Denk hierbij aan o.a. het document “Ontwikkelvisie Herontwikkelingslocaties Graf de Rijp”, overleg met de stedenbouwkundige, verkeersdeskundige en de ruimte deskundige van de gemeente Alkmaar. De structuur van de plan moet zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande bebouwing in de Kerkstraat en daar is het terugleggen van woningen geen optie.
Het smaller maken van de groenvoorziening zullen we nader moeten onderzoeken of dit mogelijk is. Dit aangezien daardoor ook de ontsluiting naar de parkeerplaatsen bij de appartementen smaller zal worden.

Met vriendelijke groet,

Martin Dalenberg, secretaris
Coöperatie Dorpsherstel De Rijp u.a.

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder