22 december 2017

Reactie van Cees Molenaar


Vraag - 20 december 2017

Hoi Vincent,

Na jullie laatste vergadering heb ik je wel gezien doch niet gesproken. Daarnaast ben je volgens mij best druk. Uiteraard heb ik de plannen in de uitkomst gezien na er al vaker met Wim over gesproken te hebben. Ook in de dorpsraad komen dit soort zaken voorbij. Afgelopen maandag na het schoonmaken van de voetbalkantine met de collega's ook nog even gefilosofeerd. Best informatief. Ik heb bewondering voor de inzet en ideeën die jullie al hebben gerealiseerd.

Het is daarom te betreuren dat er weer 2 woningen minder in het plan zijn opgenomen en de prijzen daardoor navenant stijgen. En dat vanwege een ambtenaar die vindt dat je een gevellijn moet doorvoeren die er nooit is geweest. Hoe jammer voor al jullie inzet en de mogelijkheden die er gewoon zijn! Ik ben zo vrij geweest om met jouw plan wat te schuiven en te plakken rekening houdend met opmerkingen van onder andere Piet Slooten. Ik spreek je later

Reactie - 22 december 2017

Beste Cees,

Dank voor het meedenken en het aandragen van een suggestie. Het laatste plan dat wij bij de presentatie hebben gepresenteerd is een samensmelting van diverse documenten en overleggen. Denk hierbij aan o.a. het document “Ontwikkelvisie Herontwikkelingslocaties Graft - De Rijp”, overleg met de stedenbouwkundige, verkeersdeskundige en de ruimte deskundige van de gemeente Alkmaar. De structuur van de plan moet zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande bebouwing in de Kerkstraat en daar is het terugleggen van woningen geen optie. 
Het smaller maken van de groenvoorziening zullen we nader moeten onderzoeken of dit mogelijk is. Dit aangezien daardoor ook de ontsluiting naar de parkeerplaatsen bij de appartementen smaller zal worden.

Met vriendelijke groet,

Martin Dalenberg, secretaris
Coöperatie Dorpsherstel De Rijp u.a.

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder