13 december 2017

Dorpsherstel De Rijp dient definitief plan Jozefschool in


De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Voorzitter Wim Heine: “Na een intensief traject met de gemeente gaan we in dit plan gedwongen uit van 12 in plaats van 14 woningen. U begrijpt dit heeft flinke financiële consequenties. Er komen meer parkeerplaatsen en meer groen. Het voldoet nu aan alle regels. Met deze aanpassingen zijn we niet blij, maar op het plan als geheel zijn we toch trots. We denken dat het een heel mooi historisch verantwoord buurtje wordt.”

Een aantal aanwezigen slikte hoorbaar. Twee onder-een-kapwoningen waren namelijk uit het plan geschrapt om een duidelijker scheiding aan te brengen tussen de loods met vijf appartementen aan het water en het deel met de zeven woningen aan de straatkant. Ook vroegen extra parkeerplekken om ruimte. Wim Heine: “Dit is volgens ons nu het hoogste haalbare. Jullie, de leden, moeten erover beslissen. In de afgelopen negen maanden hebben we werkbare afspraken over de financiering kunnen maken, maar nog niet over het archeologisch onderzoek. Wij willen en kunnen de kosten daarvan niet dragen.”

Parkeren

Al begrepen aanwezige bewoners van de Kerkstraat dat het gepresenteerde plan los staat van de al jarenlange parkeerproblemen en verkeersdrukte in hun straat toch waren ze bang voor extra drukte. Claudia Roele van de buurtvereniging: “Extra parkeerplekken betekenen meer verkeersbewegingen. Daarnaast zal het aantal niet genoeg zijn voor zowel de nieuwe als bestaande bewoners met als gevolg dat men al rijdend gaat zoeken. Waarom niet minder parkeerplekken en meer gebruik van het parkeerterrein op het Wollandje?” Wim Heine gaf aan ook te menen dat op het vlakbij gelegen Wollandje volop parkeerruimte beschikbaar is. “De wethouder moet uitgaan van onlangs aangenomen parkeernormen. Alleen de raad kan ze voor deze plek wijzigen. Er komen tellingen op het Wollandje, maar iedereen weet al dat er ruimte over is. Betrek raadsleden bij jullie problemen en kijk in hun verkiezingsprogramma’s. Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment voor de politiek om kleur te bekennen.”

Een potentiële koper vroeg om na te gaan of parkeerplekken gekocht konden worden, zodat ze verzekerd zouden zijn van een eigen plek. Het bestuur gaf aan dat ze over deze optie nog niet nagedacht hadden. Wim Heine: “Dat gaan we doen en dat horen jullie snel terug.”

Flexibiteit

Met die toezegging en door te vermelden dat de presentatie en alle andere stukken op de site terug te vinden zouden zijn, ging de meerderheid akkoord met het plan. Van verschillende kanten werd het bestuur bedankt: “Dankzij jullie enorme inzet voor De Rijp en onze buurt ligt dit plan er. Een andere ontwikkelaar doet het echt niet beter. We hopen dat wethouder Dijkman, de gemeenteraad en de ambtenaren dit inzien. Over die paar hobbels moet toch met enige flexibiliteit heen te komen zijn? Je gaat zo’n prachtig burgerinitiatief toch niet vermoorden?”

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder